Chypre Chypre Nicosia Municipality Nicosie signe le Pacte des villes et des régions contre la...

« Nicosia Municipality » contribue aux dimensions locale et régionale de la campagne UN sur CINQ - une campagne paneuropéenne coordonnée par le Conseil de l’Europe

Nicosie signe le Pacte des villes et des régions contre la violence sexuelle envers les enfants

boussole Nicosie (Chypre)
public Tous
Catégorie : Stratégie globale, Type d'action * : Politiques et stratégies
SEDL

Ο Δ?μαρχος Λευκωσ?ας Κωνσταντ?νος Γιωρκ?τζης στο πλα?σιο συμμετοχ?ς και στ?ριξης του Δ?μου Λευκωσ?ας της εκστρατε?ας «?να στα Π?ντε» του Συμβουλ?ου της Ευρ?πης, υπ?γραψε το Σ?μφωνο των Π?λεων και Περιφερει?ν για τερματισμ? της σεξουαλικ?ς β?ας κατ? των παιδι?ν.

Το Σ?μφωνο υπογρ?φηκε στην παρουσ?α του Εκπρ?σωπου για θ?ματα Παιδιο? στο Κογκρ?σο των Τοπικ?ν και Περιφερειακ?ν Αρχ?ν Τοπικ?ς Αυτοδιο?κησης του Συμβουλ?ου της Ευρ?πης κ. Johan Van den Hout.

Το Σ?μφωνο αποτελε? πρωτοβουλ?α του Κογκρ?σου Τοπικ?ν και Περιφερειακ?ν Αρχ?ν του Συμβουλ?ου της Ευρ?πης και αποσκοπε? στην εμπλοκ? των Τοπικ?ν Αρχ?ν στην εκστρατε?α, στην αν?ρτηση πληροφορι?ν για δρ?σεις, πρωτοβουλ?ες και πολιτικ?ς των Τοπικ?ν Αρχ?ν σε θ?ματα παιδιο? και στην ανταλλαγ? καλ?ν πρακτικ?ν με ?λλες ευρωπα?κ?ς π?λεις και περιφ?ρειες.

Η εκστρατε?α «?να στα Π?ντε» του Συμβουλ?ου της Ευρ?πης, αφορ? στη σεξουαλικ? β?α και κακοπο?ηση ανηλ?κων. Το ?νομα της εκστρατε?ας παραπ?μπει στην ?κταση του προβλ?ματος, ?που συμφων? με ?ρευνες που ?γιναν σε ευρωπα?κ?ς χ?ρες και μελ?τες της UNICEF και του Παγκ?σμιου Οργανισμο? Υγε?ας, 1 στα 5 απ? τα συνολικ? 150 εκατομμ?ρια παιδι? στην Ευρ?πη υφ?σταται σ?μερα κ?ποιας μορφ?ς σεξουαλικ? κακοπο?ηση.

Η συμμ?τοχη του Δ?μου Λευκωσ?ας στην εκστρατε?α καταδεικν?ει το ενδιαφ?ρον του Δ?μου για την παιδικ? ηλικ?α και την προστασ?α των δικαιωμ?των του παιδιο? και αποτελε? ευκαιρ?α για ακ?μη πιο ουσιαστικ? εξυπηρ?τηση, ενημ?ρωση και ευαισθητοπο?ηση των πολιτ?ν.
 

Votre E-Mail *